Čas běží rychleji

Štítky: Historie VAHAL

18. 05. 2022

Je to vidět jistě i na frekvenci vydávání novinek na tomto webu. Při zamyšlení nad tímto tématem jsme si s kolegy všimli, že se blíží třicáté výročí našeho společného působení na IT trhu. 

Začínali jsme jako fyzické osoby a záhy se uspořádali pod křídla veřejné obchodní společnosti. Počátky byly skromné. 

Ano, 35 metrů čtverečních s ročním nájmem 7000 Kčs. A to už bylo alespoň něco "vlastního", do té doby dělala deštník nad podnikáním příslovečná garáž.

Zažili jsme připojení Československa k internetu v únoru 1992. Národní doména nesla název .cs 

Ještě dlouhou doby poté se obchod odehrával telefony a faxy, pro zboží se jezdilo Škodou 105S, která za rok nalétala 40-50 tisíc kilometrů. Návraty z cest po desáté večer silně narušovaly noční systém střežení ostrahou pronajímatele, probuzený člověk bývá nevrlý. I taková drobnost tenkrát uměla ohrozit chod firmy.

Vydáváme první ceníky, počítač s procesorem Intel 286 s frekvencí taktu 25 MHz stál přes šedesát tisíc Korun československých, disponoval několika megabyty paměti a pevným diskem o desítkách megabytů. 

Internet sviští rychlostí 19,2 kilobytu za sekundu.

Záhy nám čtvereční metry přestaly stačit, stejně jako cena 200 Kčs za metr pronajímateli. A tak se plocha šplhá na 62 metrů a cena na 400 Kčs.

Také daňové podmínky veřejné obchodní společnosti přestaly mít pro rostoucí firmu svůj půvab, takže jsme začali uvažovat o změně na společnost s ručením omezeným. K tomu došlo v roce 1994, od té doby počítáme "oficiální" stáří firmy.

Plocha i cena za metr utěšeně rostly, postupně se nám podařilo vybudovat externí vchod a pronajímatele přestat vyrušovat. Když na tuto dobu dnes vzpomínáme, je až těžko pochopitelné, jak to všechno fungovalo. 

Nakonec budovu od pronajímatele kupujeme a v roce 2001 a 2002 ji celou rekonstruujeme. A mimochodem dnes máme vztahy s pronajímatelem velmi dobré, jsou tam skvělí lidé.

Později ještě zvětšujeme prostor, kde působíme, o další budovu.

Uletělo 30 let a každý další rok je rychlejší než ten předchozí. Aktivně působíme u stovek firem z blízka i z dáli, malých i velkých o stovkách zaměstnanců. Kdo by to tenkrát řekl.

Technologický pokrok nás překvapuje svou neutuchající silou a to jsme profesionálové. Možnosti komunikace předbíhají komunikativnost a kulturu, umělá inteligence je často používána rozumněji než ta přírodní. Svět díky technologiím tiká na výrazně vyšším taktu a lidé se tomu snaží přizpůsobit, jak jen dovedou. Tak se omlouváme, že všechny ty novinky nestačíme publikovat na webu. Ale povídáme si o tom s vámi osobně, na to se čas najde vždy.

 

 

« všechny články