Aktivní prvky

Komunikace v rámci LAN

Základním prvkem lokálních sítí (LAN) je switch. Tyto prvky zajišťují komunikaci na druhé komunikační vrstvě (L2). Vyrábějí se v různých provedeních odlišujících se např. možností správy, počtem portů nebo rychlostí komunikace.

V případě rozlehlých lokálních sítí narážejí standardní L2 switche na své limity. Při jejich nasazení totiž dochází k enormnímu navýšení broadcast rámců, což může způsobit zahlcení sítě. K eliminaci tohoto jevu lze nasadit switche na třetí vrstvě (L3). Tyto switche se chovají obdobně jako běžné routery, ke zpracování paketů však z důvodu zajištění extrémní datové propustnosti dochází na hardwarové úrovni. Tímto způsobem dojde k rozdělení LAN na menší segmenty a tím i k nárůstu datové propustnosti.

Bezdrátové komunikace

Do kategorie LAN spadají i bezdrátové sítě.  Ty mohou sloužit buď k přímému připojení uživatelů (WiFi) nebo ke spojení dvou vzdálených lokací (Point to Point). Přístupové sítě založené na WiFi technologiích slouží k připojení např. notebooků, tabletů nebo mobilních telefonů. Pro pokrytí malých ploch lze s úspěchem použít samostatné přístupové body (AP), které představují ekonomicky optimální variantu. Tyto prvky se dodávají v různých provedeních lišících se např. použitým pásmem nebo datovou propustností. V případě požadavku na pokrytí větších areálů je toto řešení ale nevýhodné. Velmi brzo se totiž narazí na problémy s konfigurací, koordinací kmitočtů nebo roamingem uživatelů. Z těchto důvodů se pro tyto instalace používá řešení založené na AP řízených pomocí kontroléru. Veškerá nastavení jednotek se v tomto případě provádí pomocí kontroléru. Takovéto sítě poskytují nejenom vysokou propustnost (v řádu mnoha set Mbps), ale mohou např. vysílat několik vzájemně nezávislých oddělených sítí (SSID).

Bezdrátové spoje Point to Point se používají v případech, že nelze z jakéhokoliv důvodu použít metalické nebo optické propojení, tedy např. při požadavku překlenout veřejné komunikace, cizí pozemky nebo větší vzdálenosti. Tyto spoje mohou mít velmi vysokou propustnost (přes 1Gbps), ale i velký dosah (desítky km).

Naše společnost dodává bezdrátové prvky mnoha výrobců, za zmínku stojí např. Cisco, Ubiquity nebo Mikrotik.

Komunikace v rámci rozsáhlých sítí

Do oblasti datových komunikací nepochybně patří i problematika VPN. Tato technologie slouží k propojení vzdálených lokací nebo uživatelů pomocí veřejné nedůvěryhodné sítě (Internet).  Koncová zařízení navážou spojení, přenášená data zašifruje a přenesou na druhou stranu. Zde se provede dešifrování a data se předají příjemci. Touto metodou je zajištěn bezpečný přenos přes nedůvěryhodné médium. Z hlediska typu komunikace se může jednat o standardní (IPsec, PPTP, SSTP, L2TP, OpenVPN) nebo proprietární protokoly (Cisco, Kerio). Portfolio prvků dodávaných naší společností pro výstavbu VPN zahrnuje např. prvky společností Cisco, Kerio nebo Mikrotik, což nám umožňuje realizovat téměř libovolné požadavky našich klientů.

Cisco

Přestože jsou na trhu desítky nejrůznějších výrobců síťových prvků, preferujeme Cisco. Pokusíme se vám vysvětlit proč. Počítačová síť ve firmě není statický kus nábytku. Je to v podstatě živý organismus, které se stále přizpůsobuje potřebám uživatelů, a ty se neustále v čase mění. Na druhé straně nikdo nemáme chuť měnit hardware každou chvíli. Východiskem z této paradoxní situace musí být technologie, která je co nejvíce připravena na potřeby zítřka už dnes. Musí být stálá v čase a přitom být dostatečně konfigurovatelná i pro potřeby, které jsou dnes v plenkách. K tomu jsou třeba nástroje, management. Před pár lety vaše síť přenášela soubory. Přidávají se jiné typy komunikace, hlas a video. Ty musejí být doručovány v úplně jiném režimu, než data, záleží na prodlení. Přidává se virtualizace, na síti se potkávají obrovská kvanta technologických dat a stále musíte zachovat kompatibilitu směrem k minulosti. A pokud už vše dobře vymyslíte a vše skvěle funguje, mělo by to tak zůstat 24 hodin denně.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozumně uvažující dodavatel bude hledat řešení, které

  • je dostatečně komplexní - jeden výrobce by měl být schopen pokrýt celou oblast síťových řešení
  • je škálovatelné - pro velkou firmu není dobré stejné řešení jako pro malou a naopak, ale malá může časem vyrůst
  • je technologicky vyspělé
  • má funkční logistiku a servis
  • ověřeně poskytuje kvalitu a přijatelnou cenu

Produkty Cisco používáme rádi ze všech výše uvedených důvodů. Pokrývá celou oblast switchů, routerů, bezdrátových přístupových bodů i kontrolerů, zajišťujících jejich centrální řízení, které ve své infrastruktuře potřebujete.

K dispozici jsou dva základní směry- produkty SMB pro menší firmy a modely Catalyst pro rozsáhlé sítě. 

Cisco každým rokem přihlašuje obrovské množství patentů a ve svých produktech je s výhodou nasazuje. Technika je tak stále připravena na nové výzvy IT.

Řešení SMB vynikají doživotní zárukou a dobrou dostupností, u řady Catalyst funguje precizní servis s až 4 hodinovou dostupností na místě u klienta.

Jen naše obchodní oddělení pláče. Produkty Cisco, které jsme prodali před 15ti lety stále běží...

Netvrdíme, že pro všechny případy a za všech okolností trváme na této značce. Pokud se ale bavíme o projektové práci, o návrhu infrastruktury nebo její optimalizaci, je pro nás volba jasná.

V tomto formuláři se na nás můžete obrátit s libovolným dotazem k tématu této stránky.


S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Odpověď očekávejte do 24 hodin.

Související články

Články

ESET Platinum Partner

13.01.2023

Na počátku roku 2023 se nám podařilo získat certifikaci ESET Platinum Partner. 

Čas běží rychleji

18.05.2022

Je to vidět jistě i na frekvenci vydávání novinek na tomto webu. Při zamyšlení nad tímto tématem jsme si s kolegy všimli, že se blíží třicáté výročí našeho společného působení na IT trhu. Začínali jsme ...  

Kapka naděje

24.01.2019

Jsme rádi, že jsme v rámci projektu "O Kapku lepší Vánoce" mohli přispět   

Nakivo

24.01.2019

Tento nenápadný výrobce zálohovacího software v roce 2018 získal cenu Gold Award na Best of VMworld 2018. Proč?