Zálohujete. Obnovíte?

06. 06. 2015

Jak praví jedna stará ajťácká moudrost – „Zálohovat data umí každý, ale schopnost obnovit je vlastností vyvolených“. Po nástupu zálohovacího řešení od firmy Veeam, zvláště díky poslední verzi s číslem 8, je naprosto jasné, kdo jsou vyvolení. Jsou to ti, kteří používají funkcionalitu SureBackup a SureReplica.

Jak je určitě běžné v každém IT prostředí, správce zálohování minimálně jednou za měsíc obnoví kompletní zálohu celé infrastruktury na souběžně běžící shodný hardware. Ti kteří kupodivu nemají dvě stejné hardwarové infrastruktury prostě brzo ráno o osmotě (osmém dnu v týdnu), kdy je volno i v třísměnném provozu, zastaví produkční infrastrukturu, smažou data, uvedou vše do továrního nastavení a začnou s obnovou dat ze záloh. Že to neděláte? To je ale chyba. Kompletní obnova je přece jedinou metodou ověření konzistence a úplnosti záloh.

Veeam naštěstí přišel s metodou testování záloh, při které nic z výše uvedeného dělat nepotřebujete. O co se vlastně jedná? SureBackup je unikátní technologie, která umožňuje jednoduchou, plně automatickou a kontinuální kontrolu záloh bez ovlivnění produkční infrastruktury. Po její implementaci budete schopni verifikovat každý restore point každého virtuálního stroje zda funguje tak, jak budete očekávat v případě nutnosti obnovy.  Jediné, co k tomu potřebujete, je samozřejmě plně virtualizovaná infrastruktura a implementace Veeam Backup and Replication v edici Enterprise nebo Enterprise Plus. A samozřejmě i nějaké hardwarové zdroje, tedy trošku procesorového výkonu, nějakou zbytnou paměť a minimální diskový prostor. Vzhledem k výše popsaným možnostem ale naprosté minimum.

A jak celá věc funguje? Díky technologii vPower provede Veeam B&R instant recovery v izolovaném prostředí. Tedy spustí přímo ze záloh, bez nutnosti obnovy do produkční infrastruktury, virtuální stroj, případně stroje. Pomocí služby Veeam vPower NFS bude výsledný „obnovený“ stroj prezentován na ESX serveru jako normální stroj běžící z NFS úložiště. Na tomto stroji se poté provedou požadované testy. V prvé řadě je to heartbeat test, který ověří, že stroj korektně nabootoval a běží mu VMware Tools. Dále je proveden ping test pro ověření síťové dostupnosti. Pak následuje řada aplikačních testů. Sada základních testů je již předdefinována (web server, DNS server, global catalog, mail server, SQL server), ale je možné další testy doplňovat buď pomoci XML definic, nebo využitím PowerShell skriptů. Po těchto testech je testovaný stroj vypnut a provede se verifikace zálohovacích souborů pro stoprocentní jistotu konzistence dat. Postupně se blok po bloku dekomprimuje zálohovací soubor a spočítají se kontrolní součty každého obnoveného bloku. Ty jsou porovnány s kontrolními součty vytvořenými při zálohování. Po těchto kontrolách je zrušena publikace virtuálního stroje a vše je uvedeno do původního stavu. Vzhledem k tomu, že zálohovací soubory zůstavají readonly, jsou veškeré datové změny zapisovány do změnových souborů na připojeném NFS úložišti a po odpublikování jsou smazány.

Aby vše tohle fungovalo, je potřeba nastavit ve Veeam B&R patřičné prostředí. V prvé řadě je nutno vytvořit virtuální lab, který umožní komunikaci s obnovenou infrastrukturou, ale té neumožní ovlivnit infrastrukturu produkční. Je-li potřeba k otestování příslušného virtuálního stroje i dostupnost jiných strojů, vytvoří se aplikační grupa. V ní se nastaví všechny pomocné stroje, které je třeba obnovit, jejich role, pořadí a případné prodlevy nutné ke správnému nabootování. Typicky pro testování korektní činnosti Exchange serveru po obnově je nutno vytvořit aplikační grupu, která bude obsahovat domain controller a DNS server. Samozřejmě i tyto pomocné stroje mohou projít sadou testů dle nastavených požadavků. Máme-li virtualní lab a případnou aplikační grupu zbývá nadefinovat SureBackup job, který vše spojí s požadovaným backup jobem, který potřebujete otestovat.

Jako novinka se v nové verzi Veeam B&R 8.0 objevila možnost tímto způsobem testovat i repliky, tedy SureReplica. Na rozdíl od zálohy je replika na cílovém serveru již připravena ke spuštění a není tedy třeba aktivovat vPower NFS. Provede se jen VMware snapshot a replika je pak přímo spuštěna jen se změněnou konfigurací odpovídající definici virtuálního labu. Veškerá další činnost je pak shodná jako u SureBackup. Nelze ale aplikovat test konzistence zálohy, protože replika je bitová kopie produkčního serveru a není tedy co testovat. Po provedení testu je stroj vypnut a je zrušen snapshot. Replika se tedy dostane zase do stavu v jakém byla vytvořena replikačním jobem.

Nastavení SureBackup a SureReplica jobu je relativně jednoduché. Přípravné práce s vytvářením virtuálního labu vyžadují však netriviální znalosti síťové infrastruktury a VMware. S implementací této úžasné technologie vám rádi pomůžeme. Nebráníme se ale ani prodeji kompletního druhého IT prostředí, pokud chcete testovat zálohy starým způsobem.laugh

« všechny články

V tomto formuláři se na nás můžete obrátit s libovolným dotazem k tématu této stránky.


S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.

Odpověď očekávejte do 24 hodin.

Související články

Články

ESET Platinum Partner

13.01.2023

Na počátku roku 2023 se nám podařilo získat certifikaci ESET Platinum Partner. 

Čas běží rychleji

18.05.2022

Je to vidět jistě i na frekvenci vydávání novinek na tomto webu. Při zamyšlení nad tímto tématem jsme si s kolegy všimli, že se blíží třicáté výročí našeho společného působení na IT trhu. Začínali jsme ...  

Kapka naděje

24.01.2019

Jsme rádi, že jsme v rámci projektu "O Kapku lepší Vánoce" mohli přispět   

Nakivo

24.01.2019

Tento nenápadný výrobce zálohovacího software v roce 2018 získal cenu Gold Award na Best of VMworld 2018. Proč?