Reference Dětské centrum Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Celková kapacita je 50 lůžek, z toho 12 je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Společnost VAHAL pro tuto organizaci zajišťuje serverovou infrastrukturu, rozvody LAN i VPN spojení poboček. Server je virtualizován na platformě VMWare, o zálohování dat se stará software VEEAM. Bezpečnost koncových stanic je zajištěna pomocí produktů Eset

Jednotlivé pobočky společnosti byly zabezpečeny instalací kamerového a bezpečnostního systému.

Dodáváme koncové stanice a zajišťujeme smluvní servis funkčnosti infrastruktury.