Reference Orco Prague

Štítky: #Služby

Orco Property Group se sídlem v Lucembursku je veřejně obchodovanou společností a je listována na burze Euronext v Paříži a burzách cenných papírů v Praze, Budapešti a Varšavě.

Orco Property Group působí v řadě zemí střední a východní Evropy, zaměřuje se především na Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rusko, Chorvatsko, Německo a Slovensko.

Ve společnosti Orco jsme vyhráli výběrové řízení na upgrade Exchange serveru pro celou společnost, zároveň bylo nutné provést upgrade serverů v clusteru, na kterých Exchange server leží. Zadání přitom neumožňovalo výpadek funkcionality mailu pro uživatele, kterých bylo po celém světě kolem 1200. 

K řešení jsme využili vlastní techniku, na kterou jsme dočasně celý systém "zaživa" migrovali. Upgrade Microsoft serverů tak byl proveden na odstaveném hardware společnosti. Vlastní Exchange server byl povýšen za běhu, uživatelé byli afektováni jediným restartem svých klientů. Činnost společnosti tak nebyla v žádném ohledu narušena po celou dobu třítýdenní migrace.