Reference Hvězdárna Valašské Meziříčí

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí patří k velmi aktivním institucím tohoto typu. Budova odborného pracoviště je v provozu od roku 1964. Postupně je vybavována novou pozorovací technikou, resp. novým příslušenstvím ke stávajícím dalekohledům. Je vybavena zvedací podlahou, umožňující přístup ke všem částem dalekohledu a usnadňující především noční pozorování. Budova odborného pracoviště je vybavena fotografickou laboratoří a mechanickou dílnou, umožňující opravy přístrojového vybavení a údržbu všech objektů hvězdárny.

Se společností VAHAL spolupracuje již více než 15 let. Za tu dobu prošla modernizací svých prostředků informačních technologií. V současné době jsou servery hvězdárny virtualizovány na platformě VMWare a jsou konsolidovány do jediného serveru.

Stanice pro uživatele hvězdárny mívají často velmi specifické požadavky. Protože společnost VAHAL má k astronomii velmi blízko, je práce na těchto specializovaných projektech vždy vítaným zpestřením naší práce.

Hvězdárnu jsme rovněž pomáhali s kabelizací objektu a řešíme perimetrální a obsahovou ochranu sítě.