Reference Kiwek Metal

Společnost Kiwek se věnuje nákupu, zpracování, ekologické likvidaci, recyklaci a prodeji kovového odpadu a papíru. V novém výrobním areálu, který splňuje ekologické podmínky, pracuje nejmodernějšími prostředky. Je schopna zpracovat veškerý kovový odpad včetně ekologické likvidace autovraků, kabelů, třísek apod.
Provádí likvidace technologických celků a demolice vlastními prostředky.

Společnost VAHAL zde zajišťuje provoz datového centra na základě virtualizovaného serveru Netcore, který je zálohován řešením VEEAM. Kromě srdce systému řešíme také virtuální privátní síť Kiweku pro zajištění komunikace všech poboček.

Zajišťovali jsme také dodávku a instalaci kamerového systému. Servery společnosti jsou dálkově dohledovány. Společnost VAHAL dodává Kiweku také koncovou IT techniku.