Reference Statutární město Přerov

Úřad je rozdělen do 10 odborů a jednoho útvaru, které vykonávají činnosti přenesené působnosti (státní správa) a samostatné působnosti (samospráva). Odbory jsou členěny celkem do 32 oddělení a úseků. Informační technologie jsou koncentrovány v datovém centru magistrátu.

Společnost VAHAL historicky pro magistrát dodávala servery IBM společně s diskovým polem, Zavedla na magistrátu virtualizaci na platformě VMWare a  působila na poli dodávek další techniky a software. Implementovala také záložní zdroj APC Symmetra LX 16kVA. Při přechodu z operačního systému Novell na platformu Microsoft společnost VAHAL prováděla náročnou migraci všech uživatelů.