Reference Základní a mateřská škola Smržice

Základní škola Smržice je venkovská pětitřídní škola, od 1. 1. 2003 příspěvková organizace. Součástí ZŠ je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna, všechny budovy se nachází v centru obce Smržice. Výuka na základní škole probíhá ve dvou oddělených budovách (vzdálenost mezi budovami je cca 20m).

Součástí areálu školy je dětské hřiště pro školní družinu a výuku tělesné výchovy, žákům je rovněž k dispozici odpočinková zóna v budovách školy. Ve škole je k dispozici i keramická dílna.

Škola disponuje moderními učebními pomůckami, mezi které patří např. vybavená počítačová učebna s možností využití internetu a elektronické pošty pro žáky i pedagogy, tři interaktivní tabule aj. Ve škole je žákovská i učitelská knihovna.

Společnost VAHAL prováděla zasíťování školy, propojení budov a napojení na datovou komunikaci. Dodávali jsme také výpočetní techniku a akademické licence Microsoft.