Reference Kendrion Binder Magnety

Tento závod německé společnosti se zaměřuje na výrobu solenoidů pro standardní a mobilní hydrauliky. V roce 1999 Továrna v centru České republiky byla založena v roce 1999. V současné době má cca 200 zaměstnanců.

Firma VAHAL stála již u zrodu této společnosti. Realizovala serverové vybavení společnosti, videokonferenční systém a do dnešního dne dodává Kendrionu výpočetní techniku. Zajišťuje rovněž datové připojení do Německa.