Reference SimulPlast

Simulpalast je výhradní prodejce CAE softwaru Moldex3D pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů.

Na zakázku provádí služby - technickou podporu, simulační analýzy, školení a semináře pro průmysl vstřikování plastů.

Snižuje náklady při konstrukci plastových dílů a forem díky včasnému odhalení možných vad dílů a problémů před výrobou.

Pro tuto společnost dodáváme specializované počítače s optimalizací na výkon používaného software.