Reference Elmar Group

Společnost Elmar group s.r.o. byla založena s cílem navrhovat a instalovat systémy měření a regulace zejména pro technologie vytápění, chlazení, vzduchotechniky a řízení spotřeby všech druhů energií. Mimo to se zaměřila také na systémy zabezpečení budov a přístupu osob. Svým rozsahem nabízených služeb je schopna řešit veškeré požadavky zákazníka na komplexní řízení technologických procesů budov a zařízení. V současné době nabízí i dálkový servis zařízení měření a regulace.

Společnost VAHAL pro Elmar Group zajišťovala dodávky přenosných počítačů pro servisní techniky se specifickými požadavky. V roce 2014 došlo ke konsolidaci serverů do virtuálního prostředí VMWare a obnově serverového hardware.

Zajišťujeme také datovou konektivitu a ochranu sítě na perimetrální úrovni.