Reference M.L.S. Holice

Společnost M.L.S Holice patří do francouzské skupiny Leroy-Somer. Zabývá se výrobou alternátorů a motorů, závod v Olomouci patří k významným zaměstnavatelům v regionu.

Společnost VAHAL působí v roli dodavatele této firmy už od roku 2004. Dodávky samostatných serverů naší společnosti jsme v roce 2008 nahradili blade systémem IBM s diskovým polem, které bylo v později nahrazeno polem EMC, jehož dodávku i konfiguraci jsme zajišťovali.

Po stránce softwarové jsme po analýze v roce 2008 provedli úspěšnou migraci celé společnosti z operačního systému Novell na platformu Microsoft společně s virtualizací pod VMWare.

Společnost VAHAL v M.L.S Holice působí i v oblasti dodávek a konfigurace síťových prvků Cisco i dalšího hardware a software.