Reference Mürdter Dvořák

Tato společnost patří mezi dynamicky se rozvíjející firmy s využitím nejmodernějších výrobních technologií. V oboru vstřikování a konečné úpravy plastů se specializuje především na oblast automobilového průmyslu. Nabízenými službami poskytuje zákazníkům portfolio služeb od předvýrobní etapy až po finální sériový produkt. Využívá know-how a synergií v rámci koncernu firem Mürdter.

Společnost VAHAL pro firmu Mürdter Dvořák realizuje dodávky síťových technologií. Zajišťovala také obnovu datového centra při virtualizaci na platformu VMWare. 

V roce 2012 realizovala dodávku mid range diskového pole Hitachi a později dodávku expanzní police. Řeší dodávky specializovaných počítačů.