Reference MJM Litovel

Společnost MJM Litovel, a.s. již od roku 1991 představuje stabilního a spolehlivého partnera pro zemědělské podniky, farmy a drobné pěstitele. Je schopna realizovat všechna plodinová řešení, včetně variabilních aplikací hnojiv a pesticidů. Úspěšně se věnuje také obchodu s komoditami.Používáním vlastní technologie precizního zemědělství PREFARM ® se podílí na tvorbě naší krajiny a životního prostředí vůbec. 

Společnost VAHAL spolupracuje s MJM Litovel od roku 2007. Centrálu společnosti jsme vybavovali servery VAHAL, později došlo k virtualizaci na platformě VMWare

Realizovali jsme řadu síťových intalací v objektech klienta od optických páteřních spojů po metalicou kabeláž. Prostředí jsme zabezpečovali po stránce perimetrální ochrany, řešili jsme VPN spoje

Realizovali jsme také kompletní přeložení kamerového systému včetně instalace nové optické trasy.

V MJM Litovel po konsolidaci serverů došlo také k rozhodnutí nasadit kvalitní zálohovací metody, zvolen byl software VEEAM, jehož instalaci a konfiguraci spolu s dodávkou nového serveru jsme realizovali v roce 2015.