Reference Římskokatolická farnost

Realizovali jsme zabezpečení řady římsko-katolických farností. Například kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinicích, kostel sv. Archanděla Michaela v Otaslavicích nebo kostel sv. Bartoloměje Želeč u Prostějova.

Zabezpečení vnitřních prostorů kostelů provádíme pomocí hybridních bezdrátových systémů z důvodů co nejmenších zásahů do interiéru. Ovládání zabezpečovacích zařízení je možné pomocí klávesnice, čipů, nebo mobilním telefonem, který musí být do systému přiřazen a uživatel musí mít nastaven kód, rovněž lze námi používané systémy ovládat a spravovat přes internet. Při poplachu je na výběr siréna, posílání SMS a volání na libovolné číslo, připojení na pult bezpečnostní agentury. K detekci narušení objektu používáme PIR detektory, magnety, infrazávory a také detektory kouře.

Máme také zkušenosti s montáží domácích telefonů a videotelefonů na objektech farních úřadů - například na farním úřadu Prostějov