Reference Hanácká potravinářská společnost

Stav cukrovarnického průmyslu v ČR je od roku 1992 specifický přítomností zahraničních investičních skupin, které se svou finanční politikou snaží monopolně ovládnout cukrovarnický průmysl v ČR, kdy z původních 58 cukrovarů v roce 1990 zůstalo v ČR schopných výroby cukru v roce 2008 pouze 7. Tyto snahy se nevyhnuly ani cukrovaru Prosenice a jejich vyústěním bylo uzavření výroby cukrovaru v roce 1996.

Po čtyřech letech, kdy byl cukrovar mimo provoz, zakoupila výrobní areál cukrovaru Prosenice Hanácká potravinářská společnost s.r.o. Po rozsáhlých investicích, modernizaci výroby a ve spolupráci se zemědělci střední Moravy byla v září 2000 úspěšně zahájena první kampaň. Začala se tak psát nová historie výroby cukru v Prosenicích.

Od této doby se zde o provoz datového centra, topologii sítí a další stránky informačních technologií stará společnost VAHAL. Vybudovala rozsáhlou síť areálu a datové a komunikační centrum, které bylo postupem času virtualizováno na platformě VMWare.

Řeší zde také zabezpečení jak po stránce síťových technologií, tak i fyzické - zabezpečovacím a kamerovým systémem. Klient je pod stálým monitoringem, během řepné kampaně je pohotovost držena nepřetržitě. Servisní zásoba, která je na tohoto klienta držena, umožňuje opravu kterékoli kritické části do 4 hodin.

Společnost VAHAL dodává Hanácké potravinářské společnosti také počítače a další vybavení IT.