Reference Gymnázium Jiřího Wolkera

Gymnázium Jiřího Wolkera bylo v současné budově otevřeno již v roce 1901. Po revoluci bylo rozhodnuto, že bude zachován základní všeobecný charakter vzdělání a studenti se mohou profilovat podle svých individuálních zájmů v posledních třech letech studia soustavou volitelných předmětů humanitního i přírodovědného charakteru. Trvale pokračuje snaha o celkovou modernizaci učeben a kabinetů s cílem vytvořit nejlepší podmínky pro studium žáků a práci učitelů gymnázia.

Společnost VAHAL pro gymnázium historicky dodávala výpočetní techniku díky vítězství v několika výběrových řízeních, zajišťuje ochranu sítě, dodávala hardware pro doménový řadič a souborový server.