Reference MBTOOL

MB TOOL je dynamicky se vyvíjející společností, která působí v oblasti automobilového průmyslu. S firmou VAHAL spolupracuje již od roku 2008, během této doby prochází dramatickou proměnou v jednoho z velmi významných hráčů na trhu. S tím, jak se exponenciálně zvyšuje počet zaměstnanců i objem výroby, se také řádově zvyšují nároky na infrastrukturu informačních technologií v této společnosti.

Firma VAHAL zde řeší oblast LAN, WAN a internetové konektivity, serverových zdrojů a virtualizace, zálohování dat i koncových stanic, ale také rozsáhlé kamerové a přístupové systémy. Díky propracovanému dohledovému systému je klient schopen využívat svou infrastrukturu s maximální dostupností při vynaložení přiměřených prostředků na její chod.

O zálohování dat se stará software VEEAM, opět pod dohledem dohledového managementu společnosti VAHAL.