Reference Spreso

Společnost Spreso byla založena v roce 1998. Do té doby existovala jako sdružení podnikatelů a to už od roku 1991.

Od začátku se zabývala dopravou, zemními pracemi a prodejem sypkých hmot a paliv. Postupem času se začala blíže zajímat o problematiku čistírenských kalů a jejich využití.

V současné době je využití čistírenského kalu a ostatních odpadů hlavní činností společnosti i když škála služeb a produktů je široká.

Snahou při zpracování odpadů je odpovědnost současné generace vůči generacím budoucím a to s udržitelným rozvojem.

Společnost VAHAL pro Spreso zajistila funkční prostředí informačních technologií, založené na serveru VAHAL virtualizovaném na platformě VMWare. Funkční zálohy pomocí software VEEAM zajišťují bezpečí cenných dat společnosti.

Pro Spreso zajišťujeme také datovou konektivitu a dodávky koncových stanic, realizovali jsme zasíťování nové budovy klienta.

Stanice společnosti jsou chráněny produkty ESET.