Reference Moravia Consult Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je projektová, inženýrská, konzultační a poradenská společnost, specializující se zejména na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury. Společnost bývá - v souladu s grafickým provedením loga společnosti - zkráceně označována jako MCO a.s. Své aktivity společnost zaměřuje na široký sortiment služeb a činností z projekční oblasti.

Společnost VAHAL pro MCO realizovala instalace síťových rozvodů v olomoucké centrále i v brněnské pobočce. Dodávali jsme serverová řešení, a implementovali jsme virtualizaci na VMWare platformě a zálohování pomocí software VEEAM. V roce 2014 došlo k obnově serverů systémem Cisco UCS v kombinaci s diskovým polem Hitachi

Společnosti MCO dodáváme také specifická projekční PC, konstruovaná na míru požadavkům.