Reference Lingua Centrum

Jazyková škola Lingua centrum je historicky první vzniklou soukromou jazykovou školou na území celého tehdejšího Československa. Vznikla oficiálně 1.3.1990 a to o 4 týdny dříve, než druhá škola v pořadí a to škola PhDr. Dušana Užáka v Nitře, která vznikla pod názvem Linguaforum. Od května roku 1990 potom vzniklo 5 dalších škol v Praze a následně vznikla spousta dalších škol všude po celé republice. Určité priority si Lingua centrum udržovala od prvopočátku téměř ve všech aspektech, protože vše, co dělala, bylo pro veřejnost a zákazníky nové, zajímavé a nevyzkoušené.

Společnost VAHAL pro jazykovou školu realizovala dodávky a instalace interaktivních tabulí pro výuku na jednotlivých pobočkách.

Dodáváme pro školu také počítače a zajišťujeme tiskové a kopírovací řešení včetně servisu. V Olomoucké pobočce jsme realizovali rozvody LAN.

Ve společnosti Lingua centrum jsme rovněž instalovali zabezpečovací systémy.