Reference Ministerstvo obrany

Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV-VA) je předurčena k zajišťování rozvoje doktrinální soustavy v AČR, k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání a výcviku důstojníků, praporčíků a rotmistrů a přípravy příslušníků aktivní zálohy, k zajišťování modernizace a rozvoje výcvikových zařízení VVP AČR, simulačních a trenažérových technologií AČR a k plánování využití učebně výcvikových zařízení pro výcvik jednotek a útvarů (svazků) druhů vojsk a sil AČR a NATO a vytváření podmínek pro činnost součástí zahraničních armád. VeV-VA je resortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením (resortní školou) Ministerstva obrany ČR.

Naší společnosti se podařilo vyhrát řadu výběrových řízení v oblasti dodávek výpočetní techniky (namátkou dodávka 75 notebooků Lenovo, 34ks routerů Mikrotik, software...)