Reference Obchodní akademie Blansko

Samostatná Střední zdravotnická škola vznikla k 1.9.1994 a sídlila v budově Okresního soudu v Blansku. V rámci optimalizace středních škol došlo k 1.7.2000 ke sloučení těchto středních odborných škol do jednoho subjektu pod názvem Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko.

Moderní prostory a vybavení tak slouží v plném rozsahu studentům blanenského regionu a poskytuje jim i pedagogům důstojné prostředí pro výuku.

Společnost VAHAL dodávala škole serverové řešení, při obnově prostředků v roce 2011 pak došlo k virtualizaci prostředí na platformě VMWare

Dodávali jsme rovněž akademické licence Microsoft, ochrana sítě je realizována pomocí Micorosft Forefront TMG. Koncové stanice jsou kryty produkty ESET.