Reference Střední škola polytechnická Olomouc

Dnešní Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 je školou s komplexním zabezpečením výchovy a vzdělávání. Poskytuje žákům ve svém areálu teoretickou výuku, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování ubytovaným žákům v domově mládeže. Díky úrovni poskytovaného profesního vzdělávání se stala školou s nadregionálním dosahem.

Původní komplex školy byl po celou dobu své čtyřicetileté historie rozšiřován a modernizován. Teoretická výuka má k dispozici 35 učeben, z toho 4 počítačové učebny s rychlým připojením na internet, úsek praktické výuky využívá 23 dílen a odborných učeben. Vybavení kabinetů jak ve škole, tak v dílnách i dalších kancelářích počítači s přístupen na vnitřní informační portál školy a rychlý internet se stalo pro pedagogy i ostatní zaměstnance samozřejmostí.

Společnost VAHAL se aktivně podílí na rozvoji informačních technologí v této škole. Po virtualizaci datového centra, založeného na blade řešení VAHAL se naší společnosti podařilo zvítězit ve výběrovém řízení na virtualizaci desktopu. Učebny jsou tak dnes velmi moderně centrálně řízeny na základě virtualizačního řešení VMWare Horizon View.

Realizovali jsme rovněž instalace síťového prostředí, včetně kontrolerového řešení WiFi. IT školy je dohledováno a monitorováno.