Reference Grundfos

Společnost Grundfos byla založena v Bjerringbro v Dánsku v roce 1945. Roční výroba více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z vedoucích světových výrobců čerpadel. Hlavními výrobky společnosti jsou oběhová čerpadla pro topení a klimatizaci, jakož i další odstředivá čerpadla pro průmysl, zásobování vodou, kanalizaci a dávkování.

Dnes je společnost Grundfos jedním z vedoucích světových výrobců oběhových čerpadel, která pokrývají přibližně 50 % celosvětového trhu.

Společnost VAHAL historicky pro Grundfos v české republice zajišťovala dodávky IBM serverů, zajišťovala síťové technologie a instalaci kamerového systému. Později došlo k centralizaci datového centra do mateřské firmy.

Přesto zůstala společnost VAHAL mezi dodavateli Grundfosu i nadále, věnuje se servisu techniky, pro pobočku Bratislava zajišťovala vybavení audiovizuálního systému a realizovala kompletní stěhování pobočky včetně infrastruktury IT.